Despre Spațiul Economic European, Mecanismul Financiar SEE și Granturile SEE

Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). Astăzi, SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.

La data de 28 iulie 2010, a fost semnat Acordul între Uniunea Europeană şi Statele Donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 cu privire la asistenţa nerambursabilă acordată de acesta în perioada 2009-2014.

Prin acest mecanism, România urmează să beneficieze de o asistenţă financiară totală de 190,75 milioane Euro.

Mecanismul Financiar SEE 2009 – 2014 îşi propune să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din Spaţiul Economic European şi la consolidarea relaţiilor de cooperare între Statele Donatoare şi statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

În urma procesului de negociere ce a avut loc între România şi statul donator în perioada octombrie 2011 – ianuarie 2012, au fost conchise prevederile Memorandumului de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014, document ce stabileşte cadrul de cooperare şi permite implementarea eficientă a asistenţei financiare acordate.

Memorandumul de Înţelegere pentru Mecanismul Financiar SEE 2009-2014 stabileşte entităţile naţionale implicate în implementarea Mecanismului Financiar SEE pentru perioada 2009-2014 şi funcţiile acestora în cadrul sistemului naţional de management şi control, precum şi cadrul de implementare ce specifică lista sectoarelor prioritare şi alocarea financiară acordată prin intermediul Mecanismului Financiar SEE în perioada 2009-2014, identificarea programelor aprobate pentru finanţare cu principalele obiective şi rezultate aşteptate, identificarea Operatorilor de Program, precum şi proiectele predefinite acceptate.

În acest cadru, Statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) oferă granturi pentru proiectele care realizează cele mai bune punctaje.

Obiectivele generale ale granturilor SEE sunt reducerea disparităților sociale și economice în Spațiul Economic European, respectiv întărirea relaţiilor bilaterale dintre statele donatoare şi cele beneficiare.

Despre Programul  Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

În cadrul Memorandumului de Înţelegere pentru Implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014, semnat între statele donatoare Islanda, Norvegia și Liechtenstein și România, părțile au stabilit implementarea Programului  „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european

Programul este implementat de Ministerul Culturii din România, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), în calitate de Operator de Program, în parteneriat cu Consiliul Artelor Norvegia (Arts Council Norway), în calitate de Partener de Program din statele donatoare.

Scopul Programului „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european” se referă la:

Alocarea financiară totală a Programului este de 8.022.059 euro, după cum urmează:

Programul „Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european”vizează următoarele componente:          

Componenta 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

Componenta 2: Documentarea istoriei culturale

Beneficiari eligibili

Componenta 1: Conștientizarea diversității culturale și întărirea dialogului intercultural

Componenta 2: Documentarea istoriei culturale

Buget

Valoarea maximă a finanțării nerambursabile pentru proiecte